Shiro Utsuri Kokai (Sold)

Shiro Utsuri

Kokai

Female

nisai 45 cm

 

Share
  Breeder

  KOKAI

  Gender

  female

  Size

  40-50 cm